8 khóa học Y tế và sức khỏe Học nghề tại Ealing, Hammersmith and West London College

uk

291

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Awareness of Mental Health Problems - Level 2 Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Health & Social Care - Level 3 Extended Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Information, Advice & Guidance - Level 2 Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Understanding Autism - Level 2 Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Understanding Behaviour that Challenges - Level 2 Certificate

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Understanding the Care & Management of Diabetes - Level 2 Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Understanding the Safe Handling of Medication in Health & Social Care - Level 2 Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Understanding Working with People with Mental Health Needs - Level 2 Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH