6 khóa học Âm nhạc tại The Australian National University

null

19422

245

XẾP HẠNG THE TIMES 49

Bachelor of Arts (Honours) - Specialisation in Music Honours

128 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$41,280.00 (649,175,616 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts majoring in Music

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$41,280.00 (649,175,616 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$36,480.00 (573,690,080 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Honours)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$36,480.00 (573,690,080 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Music

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Over the two semesters

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$35,520.00 (558,592,972 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music (Advanced)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$36,480.00 (573,690,080 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp