3 khóa học Y (Đại Cương) tại The Australian National University

australia

8480

139

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Doctor of Philosophy (Phd) in John Curtin School of Medical Research

41 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$50,904.00 (841,404,932 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Culture Health and Medicine (Advanced)

67 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$48,000.00 (793,403,990 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy, John Curtin School of Medical Research

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$50,904.00 (841,404,932 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp