18 khóa học Kinh tế tại The Australian National University

australia

9510

149

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Bachelor of Arts majoring in Economic Studies

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (693,744,338 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce Majoring in Economic Studies

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (737,535,509 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Development Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$44,604.00 (713,911,325 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (737,535,509 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Finance, Economics and Statistics (Honours)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (734,078,311 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Majoring in Mathematical Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (734,078,311 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in ANU College of Business and Economics

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (766,345,490 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Phd) in Research School of Population Health

13 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$48,000.00 (768,266,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Graduate Certificate of Economics

23 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 24 UNITS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$23,940.00 (383,172,745 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma of Economics

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (766,345,490 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Economics

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (766,345,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Economic Policy

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (766,345,490 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp