5 khóa học Ngôn ngữ học tại The Australian National University

australia

20366

261

XẾP HẠNG THE TIMES 49

Bachelor of Arts majoring in Linguistics

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$41,280.00 (676,756,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of General and Applied Linguistics

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$41,280.00 (676,756,514 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of General and Applied Linguistics (Advanced)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$41,280.00 (676,756,514 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Translation

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$41,280.00 (676,756,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Translation (Advanced)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$41,280.00 (676,756,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp