9 khóa học Xã hội học tại The Australian National University

australia

12554

186

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Bachelor of Arts majoring in Criminology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (618,646,818 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$38,304.00 (546,711,142 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Phd) in Research School of Population Health

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$48,000.00 (685,101,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (Phd) in Research School of Social Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (683,388,927 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Criminology, Justice and Regulation

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$44,480.00 (634,860,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy, Research School of Population Health

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$50,904.00 (726,550,333 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy, Research School of Social Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$43,680.00 (623,442,530 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Research

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (618,646,818 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Research (Advanced)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (618,646,818 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp