29 khóa học Y tế và sức khỏe tại The Australian National University

22883

317

XẾP HẠNG THE TIMES 49

Bachelor of Arts (Honours) - Specialisation in Gender, Sexuality and Culture Honours

48 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$41,280.00 (685,993,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) - Specialisation in Psychology Honours

33 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$41,280.00 (685,993,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts majoring in Gender, Sexuality and Culture

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$41,280.00 (685,993,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$45,600.00 (757,783,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$48,480.00 (805,643,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science (Honours)

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$48,480.00 (805,643,961 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychology (Honours)

39 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$43,680.00 (725,877,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) Specialisation in Medical Research Honours

33 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$43,680.00 (725,877,232 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) Specialisation in Psychology Honours

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$43,680.00 (725,877,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Psychology)

31 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$43,680.00 (725,877,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Psychology) (Honours)

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$43,680.00 (725,877,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Majoring in Psychology

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

31 May 2019

A$43,680.00 (725,877,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp