24 khóa học Y tế và sức khỏe tại The Australian National University

australia

12445

185

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Bachelor of Arts majoring in Gender, Sexuality and Culture

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (618,646,818 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science

158 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (683,388,927 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychology (Honours)

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (654,614,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Psychology)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (654,614,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Majoring in Psychology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (654,614,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Specialisation in Microbiology and Immunology

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (654,614,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Specialisation in Psychology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (654,614,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Medicine and Surgery

403 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$84,143.00 (1,200,968,975 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Phd) in Medical School

63 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$50,904.00 (726,550,333 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (Phd) in Psychology

26 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (683,388,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Psychology (Phd) in Clinical Psychology

31 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$48,000.00 (685,101,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Psychology

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (683,388,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp