22 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Australian National University

australia

8165

142

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Bachelor of Art History and Curatorship

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$38,304.00 (636,044,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts majoring in Art History and Theory

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (719,734,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts majoring in Contemporary Europe

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (719,734,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts majoring in Development Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (719,734,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Design

105 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$38,304.00 (636,044,229 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (765,165,989 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$38,304.00 (636,044,229 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Visual Arts

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$38,304.00 (636,044,229 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Creative Design

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$39,800.00 (660,885,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Music

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Over the two semesters

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$37,400.00 (621,033,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Art History and Curatorial Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (719,734,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Art History and Curatorial Studies (Advanced)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$43,344.00 (719,734,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp