20 khóa học Khoa học Máy tính tại The Australian National University

australia

13432

198

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Bachelor of Advanced Computing (Honours)

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$46,080.00 (707,453,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours)

283 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$46,080.00 (707,453,480 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Data Analytics

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$45,864.00 (704,137,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce Majoring in Business Information Systems

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$46,080.00 (707,453,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Majoring in Computer Science

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$45,864.00 (704,137,292 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Specialisation in Advanced Quantitative Biology and Bioinformatics

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$45,864.00 (704,137,292 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Software Engineering (Honours)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$46,080.00 (707,453,480 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Computing

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$42,000.00 (644,814,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in ANU College of Engineering and Computer Science

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$45,864.00 (704,137,292 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Applied Data Analytics

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$45,864.00 (704,137,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Computing

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$47,880.00 (735,088,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Applied Data Analytics

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$45,864.00 (704,137,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp