22 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại The Australian National University

australia

8165

142

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Bachelor of Advanced Computing (Honours)

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (765,165,989 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours)

156 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (765,165,989 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Data Analytics

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (761,579,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce Majoring in Business Information Systems

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (765,165,989 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Technology

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (795,055,286 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Majoring in Computer Science

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (761,579,274 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Specialisation in Advanced Quantitative Biology and Bioinformatics

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (761,579,274 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Software Engineering (Honours)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (765,165,989 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Computing

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$42,000.00 (697,416,917 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in ANU College of Engineering and Computer Science

19 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (761,579,274 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Flexible Double Degree

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (765,165,989 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma of Computing

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$47,880.00 (795,055,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp