11 khóa học Khoa học đại cương tại The Australian National University

australia

10568

152

XẾP HẠNG THE TIMES 50

Bachelor of Philosophy (Honours) - Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (718,136,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - NUS as Home Institution

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (718,136,444 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Advanced) (Honours)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (718,136,444 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Science

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$42,000.00 (657,634,106 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Australian National Centre for the Public Awareness of Science

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$47,375.00 (741,795,613 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Phd) in Science

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$48,000.00 (751,581,835 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma of Science

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$46,872.00 (733,919,662 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy, ANU Colleges of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (721,518,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy, Australian National Centre for the Public Awareness of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$46,080.00 (721,518,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - ANU as Home Institution

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$45,864.00 (718,136,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Flexible Double Degree - Arts, Social Sciences, Business, Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$46,320.00 (725,276,471 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp