Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

333 khóa học tại The Australian National University

australia

2521

20

XẾP HẠNG THE TIMES 54

Administrative and Big Data for Policy Analysis

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 21 giờ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Analysing Pacific Security: Methods and Techniques

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - WORKLOAD: CONTACT HOURS: 12 HOURS, FACE-TO-FACE OR ONLINE (EG VIA ZOOM). INDIVIDUAL STUDY AND ASSESSMENT: APPROX. 50-60 HOURS.

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Analysing Time to Events

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 21 giờ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Australia's Relationship with the Pacific Islands

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - WORKLOAD: 62-72 HOURS; CONTACT HOURS: 12 HOURS; INDIVIDUAL STUDY AND ASSESSMENT: 50-60 HOURS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accounting

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

A$45,360.00 (756,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Actuarial Studies

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

A$45,360.00 (756,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

A$47,940.00 (799,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

A$47,940.00 (799,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Data Analytics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

A$47,940.00 (799,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Archaeological Practice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

A$39,870.00 (664,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Art History and Curatorship

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

A$39,870.00 (664,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 20 Tháng Hai 2023

A$42,560.00 (709,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The Australian National University

Đại học Quốc gia Úc là thành viên của Liên minh các trường đại học nghiên cứu quốc tế, cùng các trường như Oxford, Cambridge và Yale.

  • Thứ 1 ở Úc, thứ 7 thế giới về triển vọng toàn cầu
  • 95% nghiên cứu tại ANU được công nhận là đạt chuẩn quốc tế
  • Trung tâm khoa học 240 triệu AUD với phòng thí nghiệm hiện đại
  • Thứ 1 ở Úc, thứ 21 thế giới về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Tư vấn du học