15 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại PSB Academy

singapore

7060

151

Khóa học tiếng Anh

Diploma in Business Administration

60 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$11,384.80 (195,850,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Administration (Accounting and Finance)

39 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Bảy 2020

SG$11,384.80 (195,850,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business Administration (Digital Marketing)

89 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Bảy 2020

SG$11,384.80 (195,850,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Electrical Engineering Technology

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$12,754.40 (219,411,244 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Global Hospitality Management

177 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Global Supply Chain Management

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in InfoComm Technology

114 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$10,486.00 (180,388,439 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Media and Communications

87 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$11,384.80 (195,850,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Network Defence and Forensic Countermeasures

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$9,926.60 (170,765,199 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Sport and Exercise Sciences

57 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$10,400.40 (178,915,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Tourism and Hospitality Management

194 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$11,384.80 (195,850,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Foundation Diploma in Life Sciences

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Năm 2020

SG$10,528.80 (181,124,719 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

PSB Academy đã được kiểm định toàn cầu thông qua các chương trình hợp tác với nhiều trường đại học danh giá tại Úc và Vương quốc Anh.

  • Tọa lạc tại Singapore
  • Dành giải thưởng Singapore Business Review National Business
  • Chiến thắng Danh hiệu Học viện Giáo dục của Năm bởi APAC Insid
  • Gần 80% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 6 tháng