4 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại PSB Academy

singapore

7042

150

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts with Honours in Media and Communications

103 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 - 28 MONTHS, 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Bảy 2020

SG$7,062.00 (120,883,031 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Communication with a Major in Public Relations and Journalism

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3-YEAR PROGRAMME TO BE COMPLETED IN 16 AND 28 MONTHS ON A FULL-TIME BASIS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Certificate in Media and Communications

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Media and Communications

87 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$11,384.80 (194,878,099 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

PSB Academy đã được kiểm định toàn cầu thông qua các chương trình hợp tác với nhiều trường đại học danh giá tại Úc và Vương quốc Anh.

  • Tọa lạc tại Singapore
  • Dành giải thưởng Singapore Business Review National Business
  • Chiến thắng Danh hiệu Học viện Giáo dục của Năm bởi APAC Insid
  • Gần 80% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 6 tháng