9 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại PSB Academy

singapore

6336

133

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Biomedical Sciences

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Environmental and Occupational Health and Safety (Top-Up)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biotechnology)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Chemistry)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Sport and Exercise Science (Top-Up)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science with Honours in Ethical Hacking and Cybersecurity

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 - 32 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Ba 2020, Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Certificate in Sport and Exercise Sciences

63 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Sport and Exercise Sciences

55 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

SG$10,400.40 (176,971,146 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Diploma in Life Sciences

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Hai 2020, Tháng Năm 2020

SG$10,528.80 (179,155,975 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

PSB Academy đã được kiểm định toàn cầu thông qua các chương trình hợp tác với nhiều trường đại học danh giá tại Úc và Vương quốc Anh.

  • Tọa lạc tại Singapore
  • Dành giải thưởng Singapore Business Review National Business
  • Chiến thắng Danh hiệu Học viện Giáo dục của Năm bởi APAC Insid
  • Gần 80% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 6 tháng