9 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại PSB Academy

singapore

7312

141

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Environmental and Occupational Health and Safety (Top-Up)

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Biotechnology)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Chemistry)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science Sport and Exercise Science (Top-Up)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science with Honours in Ethical Hacking and Cybersecurity

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 - 32 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Certificate in Sport and Exercise Sciences

67 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Sport and Exercise Sciences

47 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

SG$10,400.40 (175,180,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation Diploma in Life Sciences

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Mười Một 2020

SG$10,528.80 (177,343,348 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Sciences

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

PSB Academy đã được kiểm định toàn cầu thông qua các chương trình hợp tác với nhiều trường đại học danh giá tại Úc và Vương quốc Anh.

  • Tọa lạc tại Singapore
  • Dành giải thưởng Singapore Business Review National Business
  • Chiến thắng Danh hiệu Học viện Giáo dục của Năm bởi APAC Insid
  • Gần 80% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 6 tháng