65 khóa học tại PSB Academy

singapore

3386

49

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) Hospitality and Tourism Management (Top-Up)

140 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts with Honours in Accounting and Finance

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$32,356.80 (539,280,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts with Honours in Business and Finance

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$32,356.80 (539,280,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts with Honours in Business and Marketing

108 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$32,356.80 (539,280,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor Of Arts With Honours In Digital Marketing

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$32,356.80 (539,280,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor Of Arts With Honours in International Hospitality and Tourism Management

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$32,356.80 (539,280,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts with Honours in Media and Communications

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$32,356.80 (539,280,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Biomedical Science

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

SG$47,508.00 (791,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Business

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Chín 2022

SG$42,115.20 (701,920,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor Of Commerce

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Chín 2022

SG$42,115.20 (701,920,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Commerce (Finance)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Tám 2022

SG$41,601.60 (693,360,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Commerce (Management and Marketing)

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022, Tháng Tám 2022

SG$41,601.60 (693,360,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường PSB Academy

PSB Academy có các khóa học chú trọng chuyên môn, thông qua các mối quan hệ đối tác với các trường kinh doanh và đại học đạt kiểm định AACSB quốc tế.

  • Có trụ sở đặt tại hai khu học xá ở Singapore
  • Đào tạo sinh viên để sẵn sàng bước vào lĩnh vực chuyên môn
  • Giảng viên bao gồm các nhà nghiên cứu từ ĐH top đầu thế giới
  • 8/10 sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 6 tháng

Tư vấn du học