61 khóa học tại PSB Academy

singapore

4541

67

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) Hospitality and Tourism Management (Top-Up)

251 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING 3 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 20* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts with Honours in Accounting and Finance

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING BETWEEN 3 TO 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts with Honours in Business and Finance

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING BETWEEN 3 TO 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16 TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts with Honours in Business and Marketing

157 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING BETWEEN 3 TO 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor Of Arts With Honours In Digital Marketing

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING BETWEEN 3 TO 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor Of Arts With Honours In International Hospitality And Tourism Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING BETWEEN 3 TO 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 24 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts with Honours in Media and Communications

130 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING BETWEEN 3 TO 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - COMPLETED WITHIN 12 - 28 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 6 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor Of Commerce

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 6 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Finance)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING BETWEEN 3 TO 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Management and Marketing)

90 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - STUDENTS WILL BE STUDYING 4 MODULES PER TRIMESTER AND COMPLETE WITHIN 16* TO 28 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường PSB Academy

PSB Academy có các khóa học chú trọng chuyên môn, thông qua các mối quan hệ đối tác với các trường kinh doanh và đại học đạt kiểm định AACSB quốc tế.

  • Có trụ sở đặt tại hai khu học xá ở Singapore
  • Đào tạo sinh viên để sẵn sàng bước vào lĩnh vực chuyên môn
  • Giảng viên bao gồm các nhà nghiên cứu từ ĐH top đầu thế giới
  • 8/10 sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 6 tháng