3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Kangan Institute

2422

43

Khóa học tiếng Anh

Certificate III in Early Childhood Education and Care

33 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Individual Support

71 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Community Services

32 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

A$15,400.00 (255,392,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các mối quan hệ chặt chẽ trong ngành của Viện Kangan được kết hợp cùng với các chương trình được giảng dạy trong mỗi lớp học.

  • Có 5 cơ sở tại Melbourne
  • Cung cấp lộ trình lấy 12 bằng đại học
  • Trung tâm Tiếng Anh chuyên môn tọa lạc tại Docklands
  • Hỗ trợ sinh viên chuyên sâu