3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Kangan Institute

2371

40

Khóa học tiếng Anh

Certificate III in Early Childhood Education and Care

30 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Individual Support

54 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Community Services

31 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

A$15,400.00 (253,928,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện Kangan xây dựng quan hệ với nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, mang lại nhiều cơ hội cho học viên tốt nghiệp.

  • 80 năm kinh nghiệm về giảng dạy và đào tạo nghề
  • Bằng cấp được quốc tế công nhận
  • Hợp tác với nhiều trường đại học
  • Dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho học viên quốc tế