5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Kangan Institute

2371

40

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

64 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019, Tháng Năm 2019, Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Design

17 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

A$10,500.00 (173,133,018 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

72 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019, Tháng Năm 2019, Tháng Chín 2019

A$20,000.00 (329,777,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Graphic Design

105 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2019

A$10,750.00 (177,255,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Interior Design and Decoration

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

A$14,000.00 (230,844,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện Kangan xây dựng quan hệ với nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, mang lại nhiều cơ hội cho học viên tốt nghiệp.

  • 80 năm kinh nghiệm về giảng dạy và đào tạo nghề
  • Bằng cấp được quốc tế công nhận
  • Hợp tác với nhiều trường đại học
  • Dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho học viên quốc tế