8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Kangan Institute

2371

40

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

64 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019, Tháng Năm 2019, Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Leadership and Management

30 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

A$5,800.00 (95,635,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Retail Baking (Combined)

64 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

A$14,000.00 (230,844,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Accounting

33 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Leadership and Management

18 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Accounting

15 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

72 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019, Tháng Năm 2019, Tháng Chín 2019

A$20,000.00 (329,777,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Leadership and Management

11 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện Kangan xây dựng quan hệ với nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, mang lại nhiều cơ hội cho học viên tốt nghiệp.

  • 80 năm kinh nghiệm về giảng dạy và đào tạo nghề
  • Bằng cấp được quốc tế công nhận
  • Hợp tác với nhiều trường đại học
  • Dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho học viên quốc tế