8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Kangan Institute

2422

43

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

80 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019, Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma of Leadership and Management

21 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

A$5,800.00 (96,186,647 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate III in Retail Baking (Combined)

26 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

A$14,000.00 (232,174,664 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Accounting

31 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate IV in Leadership and Management

11 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Accounting

11 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

72 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1.4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019, Tháng Chín 2019

A$20,000.00 (331,678,092 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Leadership and Management

9 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các mối quan hệ chặt chẽ trong ngành của Viện Kangan được kết hợp cùng với các chương trình được giảng dạy trong mỗi lớp học.

  • Có 5 cơ sở tại Melbourne
  • Cung cấp lộ trình lấy 12 bằng đại học
  • Trung tâm Tiếng Anh chuyên môn tọa lạc tại Docklands
  • Hỗ trợ sinh viên chuyên sâu