2 khóa học Buôn Bán tại Kangan Institute

australia

1168

23

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

70 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 9 Tháng Tám 2021

A$15,000.00 (228,615,048 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

59 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$20,000.00 (304,820,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các mối quan hệ chặt chẽ trong ngành của Viện Kangan được kết hợp cùng với các chương trình được giảng dạy trong mỗi lớp học.

  • Có 5 cơ sở tại Melbourne
  • Cung cấp lộ trình lấy 12 bằng đại học
  • Trung tâm Tiếng Anh chuyên môn tọa lạc tại Docklands
  • Hỗ trợ sinh viên chuyên sâu