Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

15 khóa học tại Kangan Institute

australia

269

4

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$18,500.00 (308,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Baking

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$19,500.00 (325,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Commercial Cookery

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$16,000.00 (266,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Hai 2023

A$17,800.00 (296,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

A$6,500.00 (108,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$8,400.00 (140,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Accounting

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022, 3 Tháng Mười 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$25,000.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Automotive Technology

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Beauty Therapy

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$20,500.00 (341,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Community Services

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$18,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Nursing

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2.3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Bảy 2022

A$34,000.00 (566,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Kangan Institute

Các mối quan hệ chặt chẽ trong ngành của Viện Kangan được kết hợp cùng với các chương trình được giảng dạy trong mỗi lớp học.

  • Bốn khu học xá tọa lạc khắp Melbourne
  • Cung cấp lộ trình lấy bằng đại học
  • Trung tâm Tiếng Anh chuyên môn tọa lạc tại Docklands
  • Hỗ trợ sinh viên chuyên sâu

Tư vấn du học