COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Âm nhạc tại University of Wisconsin-Milwaukee

usa

367

2

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

US$21,168.00 (490,621,320 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

US$21,168.00 (490,621,320 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Advanced Study in Chamber Music

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 24 CREDITS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

US$25,282.00 (585,973,555 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Music in Performance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 - 33 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

US$25,282.00 (585,973,555 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Music/Master of Library and Information Science

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 54

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

US$25,282.00 (585,973,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhiều hoạt động học tập ngoại khóa và những chương trình đào tạo có tích hợp các cơ hội thực tập độc đáo và thú vị đang chờ đón sinh viên.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu, có quy mô toàn cầu
  • Tọa lạc tại thành phố lớn nhất Wisconsin là Milwaukee
  • 195 chương trình đào tạo
  • Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 18:1