COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

282 khóa học tại University of Wisconsin-Milwaukee

usa

768

5

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Degree Bachelor of Science/Master of Public Health

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Actuarial Science, BA

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

African and African Diaspora Studies, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Animation, BA

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Computing, BS

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Math and Computer Science, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Architectural Studies, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art Education, BFA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art Education, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

US$25,876.00 (595,536,140 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art History, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts and Sciences Degree

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

US$21,701.00 (499,448,515 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Wisconsin-Milwaukee

Nhiều hoạt động học tập ngoại khóa và những chương trình đào tạo có tích hợp các cơ hội thực tập độc đáo và thú vị đang chờ đón sinh viên.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu, có quy mô toàn cầu
  • Tọa lạc tại thành phố lớn nhất Wisconsin là Milwaukee
  • 195 chương trình đào tạo
  • Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 18:1