COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Kinh tế tại University of Illinois At Chicago

usa

2445

72

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Spanish-Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$30,144.00 (698,587,200 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 72 SEMESTER HOURS FROM THE MASTERS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MBA - Master of Business Administration/MA in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 72 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA with a Major in Economics

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$30,144.00 (698,587,200 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MA in Economics

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 40 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Applied Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 40 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MBA - Master of Business Administration/MA in Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - MINIMUM 72 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Illinois at Chicago xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường mang lại Giá trị Tốt nhất của Wall Street Journal và Times Higher Education.

  • Đại học lớn nhất Chicago với 30.000 sinh viên
  • Một trong những trường đại học đa dạng nhất nước
  • Quy mô lớp học nhỏ, sinh viên được quan tâm cụ thể hơn
  • Hoạt động nghiên cứu và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới