4 khóa học Âm nhạc tại University of Illinois At Chicago

usa

3005

85

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Music

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$32,784.00 (761,850,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Music Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$32,784.00 (761,850,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Jazz Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

US$32,784.00 (761,850,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Performance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

US$32,784.00 (761,850,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Illinois at Chicago xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường mang lại Giá trị Tốt nhất của Wall Street Journal và Times Higher Education.

  • Đại học lớn nhất Chicago với 30.000 sinh viên
  • Một trong những trường đại học đa dạng nhất nước
  • Quy mô lớp học nhỏ, sinh viên được quan tâm cụ thể hơn
  • Hoạt động nghiên cứu và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới