COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

27 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Illinois At Chicago

usa

2457

73

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Administration Completion Program

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$32,644.00 (756,524,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Accounting

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$32,784.00 (759,769,200 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$32,644.00 (756,524,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$32,644.00 (756,524,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Human Resource Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

US$30,144.00 (698,587,200 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Information and Decision Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

US$32,644.00 (756,524,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$32,644.00 (756,524,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Marketing

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$32,644.00 (756,524,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Accounting Emphasis

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MBA

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Human Resource Management

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4-5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Information Decision Sciences (IDS) Emphasis

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MBA

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Marketing Emphasis

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MBA

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Illinois at Chicago xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường mang lại Giá trị Tốt nhất của Wall Street Journal và Times Higher Education.

  • Đại học lớn nhất Chicago với 30.000 sinh viên
  • Một trong những trường đại học đa dạng nhất nước
  • Quy mô lớp học nhỏ, sinh viên được quan tâm cụ thể hơn
  • Hoạt động nghiên cứu và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới