COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

6 khóa học Hóa học tại University of Illinois At Chicago

usa

2422

67

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts with a Major in Chemistry

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$31,894.00 (739,143,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Chemistry

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$31,894.00 (739,143,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

US$30,564.00 (708,320,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicinal Chemistry

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 32 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

US$30,564.00 (708,320,700 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Medicinal Chemistry

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 32 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$28,814.00 (667,764,450 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Illinois at Chicago xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường mang lại Giá trị Tốt nhất của Wall Street Journal và Times Higher Education.

  • Đại học lớn nhất Chicago với 30.000 sinh viên
  • Một trong những trường đại học đa dạng nhất nước
  • Quy mô lớp học nhỏ, sinh viên được quan tâm cụ thể hơn
  • Hoạt động nghiên cứu và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới