55 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Illinois At Chicago

usa

2249

68

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts with a Major in Chemistry

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$33,486.00 (776,205,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts with a Major in Physics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$33,486.00 (776,205,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Biochemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$33,486.00 (776,205,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Bioengineering

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 128 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$34,148.00 (791,550,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Engineering Physics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 128 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$34,148.00 (791,550,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Kinesiology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$32,754.00 (759,237,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Mathematics and Computer Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$31,704.00 (734,898,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Neuroscience

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$33,486.00 (776,205,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Nutrition - Nutrition Science Concentration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$32,954.00 (763,873,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Physics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$33,486.00 (776,205,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with a Major in Biological Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$33,486.00 (776,205,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with a Major in Mathematics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$31,704.00 (734,898,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Illinois at Chicago xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường mang lại Giá trị Tốt nhất của Wall Street Journal và Times Higher Education.

  • Đại học lớn nhất Chicago với 30.000 sinh viên
  • Một trong những trường đại học đa dạng nhất nước
  • Quy mô lớp học nhỏ, sinh viên được quan tâm cụ thể hơn
  • Hoạt động nghiên cứu và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới