2 khóa học Quản Lý Nguồn Nhân Lực tại University of Illinois At Chicago

usa

2999

83

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Human Resource Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

US$30,144.00 (700,712,352 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Human Resource Management

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4-5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

US$28,814.00 (669,795,837 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Illinois at Chicago xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường mang lại Giá trị Tốt nhất của Wall Street Journal và Times Higher Education.

  • Đại học lớn nhất Chicago với 30.000 sinh viên
  • Một trong những trường đại học đa dạng nhất nước
  • Quy mô lớp học nhỏ, sinh viên được quan tâm cụ thể hơn
  • Hoạt động nghiên cứu và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới