Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

252 khóa học tại University of Colorado - Denver

usa

979

16

Khóa học tiếng Anh

B.S. in Mathematics and M.S. in Statistics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA / BS in Public Health to Master of Public Health

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Communication

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Criminal Justice

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$15,630.00 (390,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Criminal Justice/Master of Criminal Justice

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Economics/BS in Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English - Creative Writing Option

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English - Film Studies Option

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English - Literature Option

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$29,300.00 (732,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Ethnic Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$15,630.00 (390,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Colorado - Denver

“University of Colorado Denver cho sinh viên chất lượng chuyên môn, thành công cũng như cơ hội việc làm có một không hai ở một thành phố lớn tại Mỹ.”

  • Nằm trong top 5% các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ
  • Trường đại học công lập nghiên cứu đô thị hạng R1
  • Nằm trong top 300 theo World University Rankings 2020
  • Dịch vụ đào tạo có chi phí hợp lý tại Denver, Colorado

Tư vấn du học