253 khóa học tại University of Colorado - Denver

usa

279

1

Khóa học tiếng Anh

B.S. in Mathematics and M.S. in Statistics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$28,888.00 (722,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA / BS in Public Health to Master of Public Health

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$28,888.00 (722,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$28,888.00 (722,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Communication

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Criminal Justice

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Criminal Justice/Master of Criminal Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Sáu, Tháng Tám 2022

US$28,900.00 (722,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, October 2022

US$28,888.00 (722,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Economics/BS in Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$28,888.00 (722,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English - Creative Writing Option

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$28,888.00 (722,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English - Film Studies Option

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$28,888.00 (722,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English - Literature Option

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$28,888.00 (722,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Ethnic Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$13,320.00 (333,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Colorado - Denver

“University of Colorado Denver cho sinh viên chất lượng chuyên môn, thành công cũng như cơ hội việc làm có một không hai ở một thành phố lớn tại Mỹ.”

  • Nằm trong top 5% các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ
  • Trường đại học công lập nghiên cứu đô thị hạng R1
  • Nằm trong top 300 theo World University Rankings 2020
  • Dịch vụ đào tạo có chi phí hợp lý tại Denver, Colorado

Tư vấn du học