6 khóa học Tâm lý tại Southern Illinois University Edwardsville

usa

1180

34

BA, BS in Integrative Studies - Psychology and Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (421,825,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA, BS in Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (421,825,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Clinical Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 40 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020

US$15,291.00 (353,509,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Industrial-Organizational Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (353,509,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Clinical Child and School Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 40 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (353,509,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Kinesiology with a Specialization in Exercise and Sport Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12-22 MONTHS

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (353,509,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) là một trường đại học công lập được công nhận toàn quốc, với các chương trình đào tạo chất lượng cao.

  • Đầu tư quy mô lớn vào cơ sở vật chất
  • Khu học xá tươi đẹp với tầm nhìn bao quát Sông Mississippi
  • Một trong những học xá an ninh nhất nước Mỹ
  • Tập thể sinh viên đa dạng và cởi mở