17 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Southern Illinois University Edwardsville

usa

989

21

BA in Theater and Dance - Theater Education Specialization

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (425,779,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA, BS in Secondary Education

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (425,779,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music - Music Education Specialization

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (425,779,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Biological Sciences - Teacher Licensure (6-12) Program

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (425,779,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Early Childhood Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (425,779,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Elementary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (425,779,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Special Education

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (425,779,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Educational Leadership Doctorate - General School Leadership (EdD)

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 54 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (356,823,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in English - Teaching English as a Second Language (TESL) Specialization

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (356,823,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in English - Teaching of Writing (TOW) Specialization

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (356,823,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Education (MSEd) in Literacy Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (356,823,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Education - Curriculum and Instruction

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (356,823,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) là một trường đại học công lập được công nhận toàn quốc, với các chương trình đào tạo chất lượng cao.

  • Đầu tư quy mô lớn vào cơ sở vật chất
  • Khu học xá tươi đẹp với tầm nhìn bao quát Sông Mississippi
  • Một trong những học xá an ninh nhất nước Mỹ
  • Tập thể sinh viên đa dạng và cởi mở