COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

34 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Southern Illinois University Edwardsville

usa

554

6

Anthropology (BA,BS)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$36,492.00 (841,906,932 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Communication Studies (BA,BS)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$36,492.00 (841,906,932 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Communication Studies (BA/BS) - Public Relations, Online Degree Completion

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Communication Studies (MA) - Corporate and Organizational Communication

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,557,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Communication Studies (MA) - Interpersonal Communication

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,557,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Communication Studies (MA) - Public Relations

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,557,322 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Art (BA,BS) - Art Studio Specialization

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$36,492.00 (841,906,932 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art (BFA) - Art and Design

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$36,492.00 (841,906,932 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art and Design Studio (MFA)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,557,322 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Administration (BS) - Specialization in Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$27,272.00 (629,192,312 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Chemistry (BA,BS) – Specialization in Forensics Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$36,492.00 (841,906,932 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Creative Writing (MFA)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,557,322 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) là một trường đại học công lập được công nhận toàn quốc, với các chương trình đào tạo chất lượng cao.

  • Học phí phải chăng với các chương trình học bổng hiện có
  • Khu học xá tươi đẹp với tầm nhìn bao quát Sông Mississippi
  • Một trong những học xá an ninh nhất nước Mỹ
  • Tập thể sinh viên đa dạng và cởi mở