4 khóa học Dược tại Southern Illinois University Edwardsville

usa

998

20

Doctor of Pharmacy (PharmD)

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$32,342.00 (749,687,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Pharmaceutical Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$32,342.00 (749,687,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration and Doctor of Pharmacy (PharmD) concurrent degrees

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration and Doctor of Pharmacy (PharmD) concurrent degrees

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) là một trường đại học công lập được công nhận toàn quốc, với các chương trình đào tạo chất lượng cao.

  • Đầu tư quy mô lớn vào cơ sở vật chất
  • Khu học xá tươi đẹp với tầm nhìn bao quát Sông Mississippi
  • Một trong những học xá an ninh nhất nước Mỹ
  • Tập thể sinh viên đa dạng và cởi mở