15 khóa học Y tế và sức khỏe bậc cao học tại Southern Illinois University Edwardsville

usa

1157

32

Doctor of Dental Medicine

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$74,990.00 (1,737,705,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing Practice (DNP) in Family Nurse Practitioner

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 66 giờ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Nursing Practice (DNP) in Nurse Anesthesia

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 9 học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Art Therapy Counseling

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS.

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Clinical Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 40 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Industrial-Organizational Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Clinical Child and School Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 40 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Kinesiology with a Specialization in Exercise and Sport Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12-22 MONTHS

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Nurse Educator

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 33 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Pharmaceutical Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$32,342.00 (749,444,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Speech-Language Pathology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$15,291.00 (354,330,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration and Doctor of Pharmacy (PharmD) concurrent degrees

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) là một trường đại học công lập được công nhận toàn quốc, với các chương trình đào tạo chất lượng cao.

  • Đầu tư quy mô lớn vào cơ sở vật chất
  • Khu học xá tươi đẹp với tầm nhìn bao quát Sông Mississippi
  • Một trong những học xá an ninh nhất nước Mỹ
  • Tập thể sinh viên đa dạng và cởi mở