COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

14 khóa học Y tế và sức khỏe bậc cao học tại Southern Illinois University Edwardsville

usa

555

6

Art Therapy Counseling (MA)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS.

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

US$30,582.00 (705,511,449 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Dental Medicine

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$29,998.00 (692,038,861 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Pharmacy (PharmD)

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$32,418.00 (747,867,051 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Pharmacy / Master of Science in Healthcare Informatics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 172 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Healthcare and Nursing Administration / Healthcare Informatics (MS)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 30 HOURS (THESIS); MINIMUM OF 36 HOURS (NON-THESIS)

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021

US$30,582.00 (705,511,449 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Kinesiology - Exercise and Sport Psychology (MS)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,511,449 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Kinesiology- Exercise Physiology (MS)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,511,449 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Industrial-Organizational Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,511,449 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Nurse Educator

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 33 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021

US$30,582.00 (705,511,449 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Nutrition and Dietetics (MS)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$30,582.00 (705,511,449 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Pharmaceutical Sciences

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$32,418.00 (747,867,051 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PharmD and Master of Business Administration (MBA) concurrent degrees

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) là một trường đại học công lập được công nhận toàn quốc, với các chương trình đào tạo chất lượng cao.

  • Học phí phải chăng với các chương trình học bổng hiện có
  • Khu học xá tươi đẹp với tầm nhìn bao quát Sông Mississippi
  • Một trong những học xá an ninh nhất nước Mỹ
  • Tập thể sinh viên đa dạng và cởi mở