3 khóa học Marketing tại Southern Illinois University Edwardsville

usa

1217

30

Bachelor of Science in Applied Communication Studies - Public Relations Track

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$18,246.00 (423,973,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business Administration Specialization in Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$27,272.00 (633,705,828 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Marketing Research

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Hai 2020

US$24,088.00 (559,720,812 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) là một trường đại học công lập được công nhận toàn quốc, với các chương trình đào tạo chất lượng cao.

  • Đầu tư quy mô lớn vào cơ sở vật chất
  • Khu học xá tươi đẹp với tầm nhìn bao quát Sông Mississippi
  • Một trong những học xá an ninh nhất nước Mỹ
  • Tập thể sinh viên đa dạng và cởi mở