COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

184 khóa học tại Southern Illinois University Edwardsville

usa

804

11

Accelerated RN to BS in Nursing Option

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$18,246.00 (456,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting (BSA)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$18,246.00 (456,150,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology (BA,BS)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$18,246.00 (456,150,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Communication Studies (BA,BS)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$18,246.00 (456,150,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Communication Studies (BA/BS) - Public Relations, Online Degree Completion

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$24,438.00 (610,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Communication Studies (MA)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$15,291.00 (382,275,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Communication Studies (MA) - Corporate and Organizational Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$15,291.00 (382,275,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Communication Studies (MA) - Interpersonal Communication

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$15,291.00 (382,275,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Communication Studies (MA) - Public Relations

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$15,291.00 (382,275,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Art (BA) - Art History Specialization

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$18,246.00 (456,150,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art (BA,BS) - Art Studio Specialization

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$18,246.00 (456,150,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art (BFA) - Art and Design

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Mười Hai 2021

US$18,246.00 (456,150,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Southern Illinois University Edwardsville

Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) là trường đại học công lập cấp quốc gia có các chương trình đào tạo chất lượng cao, chi phí hợp lý.

  • Học phí phải chăng, có học bổng theo thành tích
  • Khu học xá ấn tượng, có tầm nhìn bao quát Sông Mississippi
  • Một trong những khu học xá an toàn nhất nước Mỹ
  • Cộng đồng sinh viên đa dạng và cởi mở