1 khóa học Kế toán tại Pepperdine University, Graziadio Business School

null

360

12

Master of Science in Applied Finance

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12-15 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

US$82,380.00 (1,917,929,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mục tiêu của Khoa Kinh doanh Graziadio là đào tạo chuyên gia kinh doanh đổi mới, tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng ở địa phương lẫn toàn cầu.

  • Một phần của Đại học Pepperdine tại Malibu, Los Angeles
  • Khoa kinh doanh đã được kiểm chứng và được Forbes công nhận
  • Nơi ở có cảnh quan nhìn ra biển tuyệt đẹp
  • Sinh viên tốt nghiệp có mức lương từ 180.000 USD