1 khóa học Kế toán tại Pepperdine University, Graziadio School of Business

null

246

7

Master of Science in Applied Finance

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12-15 MONTHS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mục tiêu của Khoa Kinh doanh Graziadio là đào tạo chuyên gia kinh doanh đổi mới, tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng ở địa phương lẫn toàn cầu.

  • Một phần của Đại học Pepperdine tại Malibu, Los Angeles
  • Khoa kinh doanh đã được kiểm chứng và được Forbes công nhận
  • Nơi ở có cảnh quan nhìn ra biển tuyệt đẹp
  • Sinh viên tốt nghiệp có mức lương từ 180.000 USD