4 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Pepperdine University, Graziadio School of Business

usa

335

11

International MBA - Master of Business Administration

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12-20 MONTHS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Applied Finance

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12-15 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Global Business

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Human Resources

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 -19 MONTHS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mục tiêu của Khoa Kinh doanh Graziadio là đào tạo chuyên gia kinh doanh đổi mới, tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng ở địa phương lẫn toàn cầu.

  • Một phần của Đại học Pepperdine tại Malibu, Los Angeles
  • Khoa kinh doanh đã được kiểm chứng và được Forbes công nhận
  • Nơi ở có cảnh quan nhìn ra biển tuyệt đẹp
  • Sinh viên tốt nghiệp có mức lương từ 180.000 USD