COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học tại Pepperdine University, Graziadio Business School

null

78

3

Master of Science in Applied Finance

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12-15 MONTHS; 39 UNITS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

26 April 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Business

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

26 April 2021

US$64,980.00 (1,499,056,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Business Analytics

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Global Business

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Human Resources

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Real Estate

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MBA - Master of Business Administration

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 - 20 MONTHS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International MBA - Master of Business Administration

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12-20 MONTHS

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường kinh doanh Graziadio định hướng phát triển những chuyên gia kinh doanh sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

  • Trực thuộc Pepperdine University tại Malibu, Los Angeles
  • Trường kinh doanh được Forbes công nhận
  • Khu ký túc nhìn ra biển tuyệt đẹp
  • Đào tạo những nhà lãnh đạo “Đóng góp nhiều nhất cho thế giới”