COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1 khóa học Personal Trainer Training tại Indiana University Purdue University Indianapolis

usa

910

34

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Fitness Management and Personal Training

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 118 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$31,278.00 (724,867,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

IUPUI mang đến bạn cơ hội nhận được tấm bằng danh giá từ ĐH Indiana hoặc ĐH Purdue trong lúc sinh sống tại một thành phố thủ phủ.

  • Do Đại học Indiana hoặc Đại học Purdue cấp bằng
  • 230 triệu USD học bổng dành cho cho sinh quốc tế
  • 450 khóa học được giảng dạy tại 17 trường trực thuộc
  • Đặt tại Indianapolis sôi động, thành phố lớn thứ 15 Hoa Kỳ