Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

244 khóa học tại Indiana University Purdue University Indianapolis

usa

182

2

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Art Education (B.A.ED.)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM TOTAL OF 125 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Africana Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Applied Computer Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Biology Teaching

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics Quantitative

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in French

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$33,347.00 (833,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học