1 khóa học Nhà hát và Sân Khấu tại Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)

singapore

755

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) In Theatre Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$22,500.00 (378,981,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH