1 khóa học Nhà hát và Sân Khấu tại Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)

singapore

487

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) In Theatre Arts

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

SG$22,500.00 (381,637,847 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH