2 khóa học Dịch vụ nhà hàng - khách sạn bậc cao học tại James Cook University Singapore

singapore

2849

5

Khóa học tiếng Anh

Master of International Tourism and Hospitality Management

110 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of International Tourism and Hospitality Management / MBA - Master of Business Administration

51 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH