5 khóa học Y tế và sức khỏe bậc cao học tại James Cook University Singapore

singapore

3456

6

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy Research Thesis (Health)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

SG$33,731.75 (563,979,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Graduate Certificate of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

34 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Graduate Diploma of Psychology

74 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

SG$21,828.00 (364,954,298 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Graduate Diploma of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

30 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

SG$26,964.00 (450,825,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Philosophy Research Thesis (Health)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

SG$33,919.00 (567,110,355 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH