Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

69 khóa học tại James Cook University Singapore

singapore

1737

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Majoring in Psychology Studies)

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$30,816.00 (513,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Majoring in Business Intelligence and Information Systems)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Majoring in Hospitality and Tourism Management)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Majoring in Human Resources Management)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Majoring in International Business)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Majoring in Management)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Majoring in Marketing for the Digital Age)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business and Environmental Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$30,120.50 (502,008,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business and Environmental Science (Majoring in Aquaculture)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$30,120.50 (502,008,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Commerce

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Commerce (Majoring in Accounting)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2022

SG$29,532.00 (492,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học