21 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại Sheffield Hallam University

uk

1819

28

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

MSC Acute Care of the Child and Their Family

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSC Advanced Clinical Practice Image Interpretation

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSC Advanced Clinical Practice Radiotherapy and Oncology

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 24 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSC Nursing (Public Health)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSC Nursing Adult

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSC Nursing Child

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSC Nursing Mental Health

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSC Nursing Studies

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 20 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSC Nutrition with Obesity and Weight Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSC Prostate Cancer Care

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MSC Supportive, Palliative and End of Life Care

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Nursing (Adult) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,650.00 (444,794,289 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đội ngũ giảng viên tại Sheffield Hallam là những chuyên gia trong ngành và là những người tận tâm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho sinh viên.

  • Tọa lạc tại Sheffield, thành phố lý tưởng cho sinh viên
  • Việc làm cho sinh viên nhờ mạng lưới rộng lớn
  • Chi phí sinh hoạt thấp
  • Hệ thống cơ sở vật chất tại 2 học xá được nâng cấp hiện đại