504 khóa học tại Sheffield Hallam University

null

1835

26

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Economics BA (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Economics with Foundation Year BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance for International Business (one year top up) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£13,250.00 (359,071,872 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance for International Business (two year top up) BA (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance with Foundation Year BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting for Business BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting for Business With Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (359,071,872 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Acting and Performance BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Aerospace Engineering BEng (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Aerospace Engineering MEng

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Aerospace Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,650.00 (369,911,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đội ngũ giảng viên tại Sheffield Hallam là những chuyên gia trong ngành và là những người tận tâm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho sinh viên.

  • Tọa lạc tại Sheffield, thành phố lý tưởng cho sinh viên
  • Việc làm cho sinh viên nhờ mạng lưới rộng lớn
  • Chi phí sinh hoạt thấp
  • Hệ thống cơ sở vật chất tại 2 học xá được nâng cấp hiện đại