17 khóa học tại Liverpool School of Tropical Medicine

uk

5

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Biology and Control of Parasites and Disease Vectors MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£19,200.00 (640,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in International Health Consultancy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Sexual & Reproductive Health in Low Resource Areas

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Tropical Medicine & Hygiene

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Tropical Nursing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tuần

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Mười Một 2021, 3 Tháng Năm 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Humanitarian Health Programme Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£19,000.00 (633,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Humanitarian Studies MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£19,000.00 (633,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Public Health (Humanitarian Assistance) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,000.00 (733,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Public Health (Planning & Management) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,000.00 (733,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Public Health (Sexual and Reproductive Health) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,000.00 (733,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Public Health MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,000.00 (733,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc Global Health (full time)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£12,900.00 (430,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH